από το 2000

 

Η εταιρεία | Προϊόντα | Υπηρεσίες | Προσφορές | Αυτόνομη ηλεκτροδότηση | Ενδεικτικά έργα | Δίκτυο συνεργατών| Επικοινωνία

 

 

 

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Σύστημα 46.8 kWp στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Το ανωτέρω έργο ανήκει στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ με τίτλο:

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή αυτόνομου συστήματος παροχής ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης αυτής ως αέριο υδρογόνο» [H2SUSBUILD],

Ανάδοχος έργου: HaWi Ανανεώσιμες Α.Ε.

Εγκαταστάτρια εταιρεία: ELECTROTECH POWER SYSTEMS

Το σύστημα αποτελείται από:

  • 624 φωτοβολταϊκά πάνελ άμορφου πυριτίου, τεχνολογίας Thin Film, ονομαστικής ισχύος 75Wp (SL1-75F), της γερμανικής εταιρείας Solibro,

  • 6 φωτοβολταϊκοί μετατροπείς ισχύος 8000W (SMC 8000TL) της γερμανικής εταιρείας SMA,

  • Συσκευή εποπτείας και ελέγχου μέσω διαδικτύου (WEB’log) της γερμανικής εταιρείας mc (meteo control Energy & Weather Services)

  • Αντικεραυνική προστασία από υπέρταση στην είσοδο και την έξοδο του συστήματος.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετήθηκαν στη στέγη του παλαιού κτηρίου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στα τρία από τα τέσσερα επίπεδα της στέγης, με κλίση 22,5ο προς το νότο.

Δημιουργήθηκαν συνολικά 78 συστοιχίες των 8 πάνελ η κάθε μία (13 παράλληλες συστοιχίες των 8 πάνελ σε σειρά, ανά μετατροπέα).

Οι μετατροπείς και το σύστημα εποπτείας και ελέγχου μέσω διαδικτύου, τοποθετήθηκαν στο κεντρικό κτήριο διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ετήσια απόδοση του φωτοβολταϊκού πάρκου εκτιμάται στις 64.362 kWh.

 

 

 

           


 

© Copyright electrotech 2000 - 2011. All rights reserved  -  Υψηλάντου 81, 18758 Κερατσίνι - +30 210 4321398 - fax: +30 210 4321034 - info@electrotech.gr

the webpower