από το 2000

 

Η εταιρεία | Προϊόντα | Υπηρεσίες | Προσφορές | Αυτόνομη ηλεκτροδότηση | Ενδεικτικά έργα | Δίκτυο συνεργατών| Επικοινωνία

 

Συσσωρευτές βαθιάς εκφόρτισης από την Καναδική Rolls, σχεδιασμένοι για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης

Οι συσσωρευτές της Καναδικής Rolls είναι εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεγάλη διάρκεια ζωής, η αντοχή σε επαναλαμβανόμενες και βαθιές εκφορτίσεις, η αντοχή τους σε δύσκολες συνθήκες, καθιστά τους συσσωρευτές της Rolls την κορυφαία επιλογή για κάθε σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης.

Οι συσσωρευτές της Rolls είναι σχεδιασμένοι και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των συστημάτων αυτόνομης ηλεκτροδότησης.

 

φυλλάδιο βασικών τεχνικών προδιαγραφών συσσωρευτών Rolls 

 

Πλήρης τιμοκατάλογος συσσωρευτών Rolls για χρήση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 

 

Νέα σειρά OPzV Long Life.

Αποτέλεσμα εικόνας για rolls opzv

 

Σειρά 5000, κυριάρχος των επιδόσεων!  

Πρόκειται ίσως για τον κορυφαίο συσσωρευτή μολύβδου - οξέως για χρήση σε υβριδικά συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς 5000 έχουν αντοχή 2.100 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 80% και περίπου 3.200 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50%! Η επίδοση αυτή είναι κορυφαία και ενδεχομένως η καλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής φθάνει τα 15 έτη ενώ στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συσσωρευτές συνέχισαν να λειτουργούν σωστά μέχρι σχεδόν τα 20 έτη!

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς 5000, κατασκευάζονται σε στοιχεία των 2V τα οποία τοποθετούνται σε δεύτερο εξωτερικό, άθραυστο δοχείο είτε μόνα τους είτε σε συστοιχίες των 4V, 6V ή 12V. Η τεχνοτροπία του διπλού δοχείου αποτρέπει την διαρροή ηλεκτρολύτη στον εξωτερικό χώρο, επιτρέπει την τοποθέτηση του συσσωρευτή οπουδήποτε χωρίς την ανάγκη ειδικής βάσης / βάθρου και καθιστά πιο εύκολη την μεταφορά τους. Τα στοιχεία των 4V και 6V μειώνουν επίσης τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσεων.

Προτείνονται ως η κορυφαία επιλογή για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης όπου αναμένεται εντατική χρήση (π.χ. μόνιμες κατοικίες και επαγγελματικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων).

Εγγύηση εργοστασίου: 5 έτη! (5 έτη αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αποδειχθεί αστοχία που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια και όχι σε κακή εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση).

Εγχειρίδιο χρήσης συσσωρευτών Rolls για "solar" εφαρμογές.

 

 

 

Σειρά 4500, κορυφαία ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως, βαθιάς εκφόρτισης για χρήση σε υβριδικά συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς 4500 έχουν αντοχή 1.875 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 80% και περίπου 2.700 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50%!

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής ξεπερνά τα 10 έτη.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς , κατασκευάζονται σε στοιχεία των 2V και 6V. Τα στοιχεία των 6V μειώνουν  τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσεων και διευκολύνεται η μεταφορά από την ύπαρξη των χειρολαβών.

Η σειρά 4500 έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην κορυφαία σειρά 5000 και στην βασική σειρά 4000. Οι επιδόσεις της είναι πολύ κοντά στην σειρά 5000 ενώ οι τιμή της είναι πλησιέστερη στην σειρά 4000.

Εγγύηση εργοστασίου: 4 έτη! (4 έτη αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αποδειχθεί αστοχία που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια και όχι σε κακή εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση).

Εγχειρίδιο χρήσης συσσωρευτών Rolls για "solar" εφαρμογές.

 

 

 

Σειρά 4000, υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως, βαθιάς εκφόρτισης για χρήση σε υβριδικά συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς 4000 έχουν αντοχή 800 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 80% και περίπου 1.400 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50%!

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής φθάνει τα 10 έτη.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς , κατασκευάζονται σε στοιχεία των 2V, 4V, 6V ή 12V. Τα στοιχεία των 4V και 6V μειώνουν  τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσεων και διευκολύνεται η μεταφορά από την ύπαρξη των χειρολαβών.

Είναι η καλύτερη επιλογή για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης όπου γίνεται περιστασιακή χρήση ή δεν απαιτείται πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (π.χ. εξοχικές κατοικίες και συστήματα back-up, εφαρμογές περιορισμένης διάρκειας όπως εργοτάξια).

Εγγύηση εργοστασίου: 3 έτη! (3 έτη αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αποδειχθεί αστοχία που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια και όχι σε κακή εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση).

Εγχειρίδιο χρήσης συσσωρευτών Rolls για "solar" εφαρμογές.

 

 

Σειρά AGM, συσσωρευτές κλειστού τύπου για ειδικές εφαρμογές.

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως, κλειστού τύπου AGM, βαθιάς εκφόρτισης για χρήση σε υβριδικά συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές όπου για διάφορους λόγους δεν μπορεί να τοποθετηθεί συσσωρευτής ανοιχτού τύπου.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς AGM έχουν αντοχή 700 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 80% και περίπου 1.250 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50%! Η επίδοση είναι κορυφαία για συσσωρευτή τύπου AGM αφού η πλειονότητα των συσσωρευτών AGM βαθιάς εκφόρτισης που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν ξεπερνούν τους 350 - 400 κύκλους.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής ξεπερνά τα 6 έτη.

Οι συσσωρευτές Rolls της σειράς AGM, κατασκευάζονται σε στοιχεία των 2V, 6V ή 12V και διευκολύνεται η μεταφορά τους από την ύπαρξη χειρολαβών.

Οι συσσωρευτές AGM, λόγω της τεχνολογίας κατασκευής τους, δεν απαιτούν κάποιου είδους συντήρηση και μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία χωρίς εξαερισμό. Η κατασκευή τους είναι τέτοια ώστε να αντέχουν σε περιβάλλον με χτυπήματα και κραδασμούς.

Είναι η καλύτερη επιλογή για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσσωρευτής "ανοιχτού" τύπου, π.χ. για περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η τακτική συντήρηση ή για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει φυσικός εξαερισμός του χώρου.

Εγγύηση εργοστασίου: 3* έτη! (3 έτη αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αποδειχθεί αστοχία που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια και όχι σε κακή εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση).

(*) Προσοχή. Η εγγύηση 3 ετών ισχύει μόνο για σταθερές (μη κινούμενες) εφαρμογές σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εγχειρίδιο χρήσης συσσωρευτών Rolls για "solar" εφαρμογές.

 

 

 

http://www.rolls-battery.com/

Επίσημος εισαγωγέας - αντιπρόσωπος: Electrotech Power Systems

 

 

         

αρχική σελίδα  κορυφή σελίδας


Copyright electrotech 2000 - 2011. All rights reserved  -  Υψηλάντου 81, 18758 Κερατσίνι - +30 210 4321398 - info@electrotech.gr

the webpower