Tel: +30 210 4321398

Επικοινωνήστε μαζί μας για:

 • πωλήσεις χονδρικής
 • πωλήσεις λιανικής
 • μελέτες - εφαρμογές
 • συντηρήσεις - αναβαθμίσεις
Tel: +30 210 4321398

Ο μετατροπέας μαζί με την συστοιχία των συσσωρευτών είναι η "καρδιά" κάθε ΣΑΗ. Η ονομαστική ισχύς του μετατροπέα, π.χ. 2000W, ορίζει την ικανότητα που έχει το σύστημα να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές (φορτία) που λειτουργούν ταυτόχρονα. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας μετατροπέας με ονομαστική ισχύ 2000μπορεί να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα ηλεκτρικές συσκευές με συνολική ισχύ μέχρι 2000W.

Οι μετατροπείς διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στους μετατροπείς "τροποποιημένου ημιτόνου" (modified sine wave) και στους μετατροπείς "καθαρού ημιτόνου" (pure sine wave). Οι μετατροπείς τροποποιημένου ημιτόνου παράγουν κυματομορφή που έχει "τετράγωνη" η "τραπεζοειδή" μορφή κυματομορφής, είναι σημαντικά φθηνότεροι από τους δεύτερους, έχουν όμως σημαντικά μειονεκτήματα, δημιουργούν πρόβλημα σε κάποια είδη ηλεκτρικών φορτίων και η χρήση τους είναι πλέον περιορισμένη.

Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου παράγουν ημιτονοειδή κυματομορφή με πολύ χαμηλή παραμόρφωση, όπως αυτή του δικτύου της ΔΕΗ και μπορούν να τροφοδοτήσουν κάθε είδος ηλεκτρικού φορτίου χωρίς πρόβλημα. Η επιλογή ενός μετατροπέα καθαρού ημιτόνου είναι πλέον μονόδρομος για κάθε ΣΑΗ το οποίο προορίζεται να τροφοδοτεί τυχαία ηλεκτρικά φορτία.

Συνοπτικά, τα βασικά κριτήρια επιλογής του μετατροπέα είναι τα παρακάτω:

 • Η ονομαστική ισχύς. Θα πρέπει να υπολογίσουμε τη συνολική ισχύ των ηλεκτρικών φορτίων που υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Ο μετατροπέας θα πρέπει να διαθέτει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν την ισχύ.
 • Το είδος της κυματομορφής που παράγει. Εδώ η επιλογή είναι εύκολη αφού οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή για κάθε ΣΑΗ για οικιακή η επιχειρηματική χρήση. Οι μετατροπείς τροποποιημένου ημιτόνου προτείνονται μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις όπου πρόκειται να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικά φορτία χωρίς υψηλές απαιτήσεις, π.χ. λαμπτήρες φωτισμού.
 • Η δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών από άλλη πηγή (γεννήτρια ή παροχή δικτύου). Σε αυτήν την περίπτωση δεν μιλάμε για απλό μετατροπέα αλλά για μετατροπέα - φορτιστή (inverter - charger). Κάθε σύγχρονο ΣΑΗ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φορτίσει τους συσσωρευτές του με κάποιον εναλλακτικό τρόπο για τις περιπτώσεις που η ενέργεια από τις Α.Π.Ε. δεν επαρκεί. Οι μετατροπείς - φορτιστές διαθέτουν κατά κανόνα ενσωματωμένο μεταγωγικό διακόπτη υψηλής ταχύτητας έτσι ώστε η μετάβαση από την κατάσταση "μετατροπέα" στην κατάσταση "φορτιστή" και αντίστροφα να γίνεται ταχύτατα χωρίς να προκαλείται αισθητή διακοπής ρεύματος προς τα ηλεκτρικά φορτία.
 • Η ικανότητα υπερφόρτωσης. Αρκετά ηλεκτρικά φορτία, κυρίως αυτά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες, χρειάζονται περισσότερη από την ονομαστική τους ισχύ για μερικά δευτερόλεπτα όταν τίθενται σε λειτουργία. Ο μετατροπέας θα πρέπει να είναι ικανός να παρέχει αυτήν την επιπλέον ισχύ χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι μετατροπείς που διαθέτουν μετασχηματιστή χαμηλής συχνότητας στην έξοδό τους
 • Οι δυνατότητες ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας. Κάθε σύγχρονος μετατροπέας και κυρίως μετατροπέας - φορτιστής μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους λειτουργίας του έτσι ώστε να τον προσαρμόσουμε ακριβώς στις ανάγκες της εφαρμογής και του υπόλοιπου εξοπλισμού. Πολύ σημαντικές είναι οι παράμετροι που αφορούν την φόρτιση των συσσωρευτών, την εντολή αυτόματης εκκίνησης και παύσης μίας γεννήτριας και την ελάχιστης τάσης λειτουργίας για προστασία των συσσωρευτών από πολύ βαθιές εκφορτίσεις.
 • Η δυνατότητα επέκτασης. Πολλοί σύγχρονοι μετατροπείς έχουν δυνατότητα παραλληλισμού με όμοια μηχανήματα προκειμένου να μπορεί να γίνει επαύξηση της ισχύος του συστήματος αργότερα. Έτσι, το αρχικό κόστος του συστήματος μπορεί να συγκρατηθεί και να σχεδιαστεί ένα ΣΑΗ που αρχικά θα καλύπτει μόνο τις απαραίτητες συσκευές χωρίς όμως να "εγκλωβίζεται" ο χρήστης από αυτή την επιλογή. Εφόσον υπάρξει ανάγκη και ο μετατροπέας έχει δυνατότητα επέκτασης, μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με έναν όμοιο έτσι ώστε να διπλασιαστεί η διαθέσιμη ονομαστική ισχύς του συστήματος.
 • Ο βαθμός απόδοσης και η κατανάλωση μηδενικού φορτίου. Είναι η κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται να κάνει ο ίδιος ο μετατροπέας προκειμένου να λειτουργούν τα κυκλώματά του. Ο βαθμός απόδοσης εκφράζεται σε ποσοστό % και όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερα ενώ η κατανάλωση μηδενικού φορτίου (ή κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής - stand-by) εκφράζεται σε Watt και θα θέλαμε να είναι όσο γίνεται μικρότερη. Πολύ σημαντικό κριτήριο για τα μικρά ΣΑΗ όπου γενικά η παραγωγή ενέργειας είναι περιορισμένη άρα κάθε απώλεια είναι υπολογίσιμη.
 • Η αξιοπιστία του μετατροπέα. Ίσως το πιο σημαντικό κριτήριο για ένα μηχάνημα που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Έμμεση ένδειξη της αξιοπιστίας του μετατροπέα είναι η χρονική διάρκεια της εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής. Έχει να κάνει με την ποιότητα των κυκλωμάτων και με την λογική που εφαρμόστηκε κατά τον σχεδιασμό τους ώστε να "αντέχουν" σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Κανένα μηχάνημα δεν είναι "αθάνατο" όμως η συχνότητα εμφάνισης βλαβών είναι κρίσιμης σημασίας. Οι σύγχρονοι μετατροπείς υψηλής ποιότητας είναι εξαιρετικά αξιόπιστα μηχανήματα και παρουσιάζουν κατά μέσο όρο μία βλάβη για κάθε περίπου 10 έτη λειτουργίας. Ως μέτρο σύγκρισης, ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις συσκευές τηλεόρασης που έχουμε στα σπίτια μας είναι μία βλάβη για κάθε 3 έτη περίπου. Αξιοπιστία και κόστος είναι δύο μεγέθη ανάλογα. Ένα μηχάνημα με καλοσχεδιασμένα και υψηλής ποιότητας κυκλώματα συνήθως είναι πιο αξιόπιστο και ακριβότερο από ένα μηχάνημα ίδιων δυνατοτήτων που όμως έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με χαμηλότερης ποιότητας κυκλώματα και σχεδίαση που δίνει προτεραιότητα στο χαμηλό κόστος.
 • Οι διατάξεις προστασίας του μετατροπέα. Κάθε σύγχρονος μετατροπέας για ΣΑΗ θα πρέπει να διαθέτει διατάξεις προστασίας που θα "προστατεύουν" το μηχάνημα και την υπόλοιπη εγκατάσταση όταν οι παράμετροι λειτουργίας ξεπερνούν κάποια όρια. Οι σημαντικότερες προστασίες είναι η προστασία υπερφόρτωσης όπου το μηχάνημα σβήνει για λόγους ασφαλείας όταν η ισχύς ξεπερνά κάποια όρια για ορισμένο χρονικό διάστημα και η προστασία χαμηλής τάσης συσσωρευτών (low battery voltage) όπου το μηχάνημα σβήνει προκειμένου να αποτρέψει την εκφόρτιση των συσσωρευτών κάτω από το όριο ασφαλείας. Οι ποιοτικοί μετατροπείς διαθέτουν αποτελεσματικές προστασίες που αποτρέπουν εγκαίρως την δημιουργία "επικίνδυνων" καταστάσεων για το μηχάνημα και την υπόλοιπη εγκατάσταση.

Electrotech Power Systems

Ολύμπου Καρπάθου 8, 18758, Κερατσίνι

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

Τηλ./Φαξ: +30 210 4321398

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία

Τρόποι Αποστολής-Πληρωμής