Tel: +30 210 4321398

Επικοινωνήστε μαζί μας για:

 • πωλήσεις χονδρικής
 • πωλήσεις λιανικής
 • μελέτες - εφαρμογές
 • συντηρήσεις - αναβαθμίσεις
Tel: +30 210 4321398

Επιμέλεια: Κώστας Ανδρομιδάς

off gr2

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με το συνεχώς ανοδικό κόστος της ενέργειας σε κάθε μορφή της, τα συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης (ΣΑΗ) είναι πλέον μια πολύ αξιόπιστη και ποιοτική λύση, ενδιαφέρουσα και από οικονομικής πλευράς, την οποία θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά ο ενδιαφερόμενος.

Η αυτόνομη ηλεκτροδότηση διαφέρει σημαντικά από τις εφαρμογές διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και απαιτεί πολύ υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην επιλογή του εξοπλισμού, στην ρύθμιση και στην εγκατάσταση. Επίσης,  κάθε σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης πρέπει να σχεδιάζεται βάσει των απαιτήσεων της κάθε ξεχωριστής εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση για την συγκεκριμένη ανάγκη.

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια με ποιότητα και αξιοπιστία ανώτερη από αυτή του δημοσίου δικτύου παροχής. Μπορεί επίσης να παρέχει ισχύ ικανή να τροφοδοτήσει από ένα εξοχικό σπίτι με βασικές ανάγκες μέχρι μια βιομηχανική μονάδα ή έναν ολόκληρο οικισμό. Και όλα αυτά με εξοπλισμό με μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 10 - 15 ετών), με ελάχιστα λειτουργικά έξοδα, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας, με δυνατότητες επέκτασης του συστήματος για κάλυψη μελλοντικών αναγκών, και πολλές άλλες δυνατότητες.

Οι βασικότεροι λόγοι που μέχρι πρόσφατα θα επέλεγε κάποιος να ηλεκτροδοτήσει αυτόνομα το σπίτι του είναι:

 • Η μεγάλη απόσταση από το δίκτυο η οποία συνεπάγεται μεγάλο κόστος σύνδεσης
 • Η ύπαρξη εμποδίων τυπικού χαρακτήρα που καθιστούν αδύνατη την σύνδεση με το δίκτυο
 • Τεχνικά προβλήματα και αδυναμίες του τοπικού δικτύου π.χ. συχνές και μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος, υποτάσεις ή υπερτάσεις που ταλαιπωρούν συσκευές και ενοίκους
 • Οικολογική ευαισθησία
 • Οικονομικοί λόγοι (πλέον)

Όλοι οι παραπάνω λόγοι πλην του τελευταίου είναι αυτονόητοι και θα λέγαμε "αναγκαστικοί" μέχρι ενός βαθμού.

Καθώς το κόστος του εξοπλισμού ενός ΣΑΗ είναι συνεχώς μειούμενο και το κόστος αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο συνεχώς αυξανόμενο, η επένδυση σε ένα ΣΑΗ για το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας είναι πλέον συμφέρουσα και από οικονομικής πλευράς.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της εφαρμογής ενός συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης είναι η κατανόηση από τον χρήστη - ιδιοκτήτη του τρόπου λειτουργίας του, στον βαθμό που επηρεάζει τον σχεδιασμό και το τελικό κόστος.

Για Συστήματα Αυτόνομης Ηλεκτροδότησης και Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας μικρής ή μεγάλης κλίμακας

Βασικά πλεονεκτήματα των συσσωρευτών τεχνολογιών Λιθίου:

 • Περίπου φορές μικρότερο βάρος και όγκο σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου

 • Αντοχή πάνω από 6000 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 80%!

 • Σχεδίαση για διάρκεια ζωής μέχρι 30 έτη!

 • Δεν απαιτείται συντήρηση

 • Υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας λόγω του ενσωματωμένου BMS (Battery Management System)

 • Ελάχιστες απώλειες - Βαθμός απόδοσης >95%

 • Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω internet

Δείτε συσσωρευτές τεχνολογίας λιθίου.

Οι συσσωρευτές μολύβδου - οξέως ανοιχτού τύπου και βαθιάς εκφόρτισης που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, είναι κατά κανόνα συσσωρευτές με διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών η οποία για κάποιους τύπους μπορεί να φτάσει μέχρι και πάνω από 20 χρόνια.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την διάρκεια ζωής των μπαταριών μολύβδους είναι πολλοί.

Απαραίτητο μέρος κάθε Συστήματος Αυτόνομης Ηλεκτροδότησης είναι το μέσο αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τις πηγές του (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια, γεννήτρια βενζίνης / πετρελαίου, κλπ.).

Το πιο αξιόπιστο, αποδοτικό και εύχρηστο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουμε στην διάθεσή μας προς το παρόν είναι οι γνωστοί συσσωρευτές τεχνολογίας μολύβδου - θειικού οξέως, οι γνωστές μπαταρίες μολύβδου.

Όσο και αν ακούγεται παράξενο, αυτό που καθορίζει την σταθερότητα λειτουργίας και την επάρκεια κάθε ΣΑΗ είναι η γεννήτρια (Η/Ζ).

Οποιοδήποτε ΣΑΗ, όσο καλοσχεδιασμένο και αν είναι, όσο καλή ποιότητα εξοπλισμού και αν διαθέτει και όσο προσεκτική διαχείριση της ενέργειας και αν γίνεται, εφόσον βασίζεται αποκλειστικά σε Α.Π.Ε. είναι "μοιραίο" ότι κάποια στιγμή θα "μείνει" από ενέργεια.

Παράδειγμα:

Έστω μονοκατοικία, μόνιμη οικία τετραμελούς οικογένειας με συνολικό στεγασμένο εμβαδόν γύρω στα 120m2.

Η οικία είναι προσεγμένη κατασκευή μικρής σχετικά ηλικίας και θα την χαρακτηρίζαμε "ενεργειακά ορθή".

Η μόνωση της τοιχοποιίας και της στέγης είναι καλή και τα κουφώματα είναι τουλάχιστον με διπλά τζάμια και δεν έχουν μεγάλες απώλειες.

Ο μετατροπέας μαζί με την συστοιχία των συσσωρευτών είναι η "καρδιά" κάθε ΣΑΗ. Η ονομαστική ισχύς του μετατροπέα, π.χ. 2000W, ορίζει την ικανότητα που έχει το σύστημα να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές (φορτία) που λειτουργούν ταυτόχρονα. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας μετατροπέας με ονομαστική ισχύ 2000μπορεί να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα ηλεκτρικές συσκευές με συνολική ισχύ μέχρι 2000W.

Μιλώντας για "επαγγελματική χρήση" θα μπορούσαμε να εννοούμε από μία μικρή επιχείρηση με ελάχιστες καταναλώσεις (π.χ. ένα υπαίθριο πάρκινγκ αυτοκινήτων) μέχρι μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα με τεράστιες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Υπάρχουν φυσικά άπειρες ενδιάμεσες διαβαθμίσεις και κάθε περίπτωση θα πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά.

Σε προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε τεχνικοοικομικά ένα παράδειγμα μόνιμης κατοικίας και κάναμε διάφορες παραδοχές σχετικά με την ποιότητα κατασκευής του, τις συσκευές που έχει και τον τρόπο χρήσης τους ώστε να εκτιμήσουμε την μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κανόνας και κάθε οικία έχει διαφορετική μέση ημερήσια κατανάλωση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Σε μια εξοχική κατοικία η χρήση συνήθως δεν ξεπερνά τις 60 ως 80 ημέρες ετησίως. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της χρήσης είναι το καλοκαίρι (30 - 60 ημέρες) και λιγότερο κατά την χειμερινή περίοδο οπότε η οικία συνήθως κατοικείται για 2ήμερα - 3ήμερα τα Σαββατοκύριακα και σπανιότερα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα που σπανίως ξεπερνούν τις 7 - 10 συνεχόμενες ημέρες.

Τα απαραίτητα ηλεκτρικά φορτία σε μια εξοχική οικία είναι το ο φωτισμός, το ψυγείο και η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

Υποκατηγορίες

Electrotech Power Systems

Ολύμπου Καρπάθου 8, 18758, Κερατσίνι

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

Τηλ./Φαξ: +30 210 4321398

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία

Τρόποι Αποστολής-Πληρωμής